Incasso blog

In onze blogs blikken we terug op bijzondere situaties die ook voor u kunnen gelden. Hieronder treft u onze laatste publicaties.

Wet Kwaliteit Incassodienstverlening: Cumulatie van incassokosten

Wet Kwaliteit Incassodienstverlening: Cumulatie van incassokosten

Trust and Law Blog Onlangs heeft minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming een wetsvoorstel ingediend om de buitengerechtelijke dienstverlening  aan te scherpen. (Wet kwaliteit incassodienstverlening, Wki’). Naast de introductie van kwaliteitseisen en een register...

Incassokosten: hoe zit dat ook alweer?

Incassokosten: hoe zit dat ook alweer?

Trust and Law Blog Wanneer u als ondernemer te maken krijgt met onbetaalde facturen, dan moet u vaak kosten maken om de vordering te incasseren. Voordat daadwerkelijke een juridische procedure wordt gestart, wordt vaak eerst geprobeerd om zonder tussenkomst van de...

Wijzigen van contracten tijdens Corona

Wijzigen van contracten tijdens Corona

Trust and Law Blog De Coronacrisis heeft voor veel ondernemers grote negatieve gevolgen. Ondernemers worden massaal geconfronteerd met een plotselinge omzetdaling door (onder andere) overheidsmaatregelen, een verminderde vraag en leveringsproblemen. Het Nederlands...

Notarieel incasseren voorkomt een gang naar de rechter

Notarieel incasseren voorkomt een gang naar de rechter

Trust and Law Blog De rechtspraak in Nederland is overbelast waardoor inmiddels grote achterstanden zijn ontstaan. Hoewel alle presidenten van de gerechten de ambitie hebben onderschreven om de achterstanden binnen 3 jaar weg te werken, zal de komende tijd de...

De faillissementsaanvraag als geducht incassomiddel

De faillissementsaanvraag als geducht incassomiddel

Trust and Law Blog Vrijwel elke ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met onbetaalde facturen. Hoewel een minnelijk incassotraject vaak uitkomst biedt, zijn rechtsmaatregelen soms onvermijdelijk. Het starten van een juridische procedure kan echter kostbaar en...

Trust and Law neemt de incasso-activiteiten van RWV Advocaten over

Trust and Law neemt de incasso-activiteiten van RWV Advocaten over

Trust and Law Blog Trust and Law Incassoservices B.V. heeft per 1 oktober 2019 alle incassowerkzaamheden van RWV Advocaten overgenomen. Voor wat betreft de incassodienstverlening heeft RWV de strategische keuze gemaakt om zich te richten op het juridische traject....

Consumenten

Betaalafspraken

Contactgegevens

Hoefweg 205 B
2665 LB Bleiswijk
085 273 7181

 

Algemene voorwaarden
Privacy statement