Medische incasso

Het incasseren van een medische vordering vereist een bijzondere benadering. Trust and Law heeft de ervaring in het zorgzaam incasseren van vorderingen binnen de zorgsector.

Als zorgverlener draagt u van nature op een bewuste manier bij aan de samenleving door mensen te verzorgen en/of te genezen. Het welbevinden van de patiënt of cliënt staat bij u onmiskenbaar centraal.  Toch kunt ook u te maken krijgen met patiënten of cliënten die te laat – of zelfs helemaal niet – betalen. Het aantal Nederlanders met een betaalachterstand bij hun zorgverzekeraar is de afgelopen jaren spectaculair gestegen. Op het eerste gezicht lijkt dit onschuldig. Uit onderzoek blijkt ook dat veel ondernemers zich niet druk maken over de waarde van onbetaalde facturen: in de meeste gevallen worden de onbetaalde facturen simpelweg afgeboekt. Toch kunnen de gevolgen van onbetaalde rekeningen en oplopende betaalachterstanden groot zijn. Het op een verantwoordelijke manier verminderen van het openstaande saldo op patiënten of cliënten, kan u veel geld besparen. Dit geld kunt u vervolgens weer investeren in uw zorgonderneming ten behoeve van alle patiënten of cliënten.

Het incasseren van een vordering in de zorgsector vereist een bijzondere benadering. Het innen van een onbetaalde factuur kan namelijk op gespannen voet staan met het kerndoel van een zorgverlener: het verzorgen en genezen van patiënten of cliënten. Een slecht afgestemd incassotraject kan psychologische druk veroorzaken bij de patiënt of cliënt wat een direct resultaat op het genezingsproces kan hebben.

Trust and Law werkt al jaren nauw samen met medische zorgverleners. Uit de praktijk blijkt dat ‘wanbetalende’ patiënten of cliënten niet onwelwillend zijn om de openstaande factuur te betalen. Daarentegen kunnen zij het simpelweg financieel niet. De stijgende zorgkosten blijven de inflatie ontstijgen, waardoor de zorg voor veel mensen (en met name de lage inkomens) onbetaalbaar is geworden. Trust and Law heeft hierop haar incassotraject afgestemd. Door middel van een persoonsgerichte benadering wordt gezamenlijk met de patiënt of cliënt naar een passende oplossing gezocht. De medewerkers binnen Trust and Law die verantwoordelijk zijn voor de medische incassodossiers hebben een aanvullende interne training gevolgd zodat de desbetreffende dossiers – gelet op hun gevoeligheid – extra zorgzaam worden behandeld. Deze maatschappelijk verantwoorde wijze van incasseren resulteert uiteindelijk in een betere situatie voor zowel de zorgverlener als de patiënt of cliënt.

Wij helpen u graag verder!

Onze medewerkers adviseren u graag. Heeft u een vraag over uw eigen situatie? Aarzel dan niet en neem gerust contact op via onderstaand contactformulier.

Vraag overMedische incasso

Consumenten

Betaalafspraken

Contactgegevens

Hoefweg 205 B
2665 LB Bleiswijk
085 273 7181

 

Algemene voorwaarden
Privacy statement