Veelgestelde vragen

Wij krijgen regelmatig vragen over ons werk en onze werkwijze. Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en vind het antwoord op uw vraag over incassobeheer en onze diensten. Zit uw antwoord er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor schuldeisers

Hoe kan ik me aanmelden als nieuwe klant?

Aanmelden als klant kan hier. U kunt uw vordering ook indienen via de e-mail: info@trustandlaw.nl.

Hoe blijf ik op de hoogte van mijn dossier?

Trust and Law Incassoservices geeft u een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u de status van uw dossier via het online incassoportaal op ieder moment kan zien en volgen.

Ik heb een vordering op iemand in het buitenland. Kan ik daarvoor terecht bij een incassobureau?

Particulieren (natuurlijke personen) die zich in een problematische schuldensituatie bevinden, worden opgevangen door het Nederlandse armoedebeleid.

De debiteur is gedagvaard maar niet verschenen. Wat nu?

Een civiele procedure bij de rechtbank of kantonrechter begint met het uitbrengen van de dagvaarding. Hierin staat de datum waarop de gedaagde moet verschijnen. Op het moment dat de gedaagde daar niet op reageert (niet verschijnt bij de rechter), wijst de rechter de vordering meestal bij verstek toe.

Moet je bij de kantonrechter door een advocaat vertegenwoordigd zijn?

Als de civiele procedure bij het kantongerecht loopt, hoeft u geen advocaat in te schakelen. Het kantongerecht behandelt zaken waarbij de vordering minder dan € 25.000 bedraagt. Daarnaast gaat de kantonrechter over arbeidszaken, huurzaken, lichte strafzaken en geschillen over consumentenkrediet (leningen tot € 40.000). Bij alle andere civiele procedures moet u wel een advocaat inschakelen.

De debiteur zit in de schuldsanering, bewindvoering of is failliet verklaard. Wat nu?

Mensen die in een problematische schuldensituatie verkeren, kunnen terecht bij een schuldhulpverlener zoals de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), de Sociale Dienst of een particuliere schuldhulpverleningsorganisatie. Tijdens de schuldhulpverlening is het nog mogelijk de debiteur te dagvaarden voor openstaande bedragen of vonnissen ten uitvoer te leggen. Het is echter de vraag of de vordering dan kans van slagen heeft (verhaalsmogelijkheid). De debiteur is immers niet zonder reden tot de schuldhulpverlening toegelaten. Trust and Law dient voor u de vordering in bij de schuldhulpverlener en/of bewindvoerder en monitort de voortgang van het schuldhulpverleningstraject.

Wij helpen u graag verder!

Onze medewerkers adviseren u graag. Heeft u een vraag over uw eigen situatie? Aarzel dan niet en neem gerust contact op. Bel naar 085-2737181 of stuur een e-mail naar info@trustandlaw.nl.

Voor debiteuren

Ik heb een ingebrekestelling ontvangen. Wat nu?
Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning met daarin een redelijke termijn om uw verplichtingen alsnog na te komen. Deze termijn is gegeven door de schuldeiser. Wat u vervolgens moet doen is afhankelijk van de situatie. Wat u in ieder geval nooit moet doen is de ingebrekestelling negeren. Onderneem altijd actie als u een ingebrekestelling heeft ontvangen.

Als u de vordering klopt, kunt u de openstaande vordering het best per omgaande betalen met een overboeking naar ons rekeningnummer onder vermelding van uw dossiernummer. Een betaling verrichten via de website kan ook. Als u het openstaande bedrag niet in één keer kunt betalen, neem dan contact op met een van onze medewerkers op 085-2737181 of via info@trustandlaw.nl voor het maken van een betaalafspraak.

Heeft u een aanmaning ontvangen en bent u het niet eens met de vordering? Wij horen graag waarom. Op de website van de ACM vindt u voorbeeldbrieven om bezwaar te maken. U kunt vervolgens contact met ons opnemen door hier het contactformulier in te vullen of een e-mail te sturen naar info@trustandlaw.nl.

Ik heb een dagvaarding ontvangen. Wat nu?
Een dagvaarding is een officiële oproep om voor de rechter te verschijnen. De dagvaarding wordt altijd betekend (uitgebracht) door een gerechtsdeurwaarder. Dat kan met verschillende redenen. In de meeste gevallen gaat het om een geldvordering die nog niet is betaald. Wat u moet doen als u een dagvaarding ontvangt, is afhankelijk van de situatie. Negeer de dagvaarding niet! Onderneem altijd actie als u een dagvaarding heeft gekregen.

Als de vordering klopt, neem dan contact op met:

de eisende partij;
de advocaat of gemachtigde van de eisende partij;
de deurwaarder die de dagvaarding aan u heeft gegeven.

Wellicht kunt u dan nog een (betalings)regeling treffen. Op die manier voorkomt u een rechtszaak met oplopende kosten.

Bent u het niet eens met de vordering? Dan kunt u in verweer gaan. Bij de kantonrechter heeft u geen advocaat nodig, ook al is dat wel verstandig. In de dagvaarding leest u op welke datum de zaak dient. Voor procedures bij de rechtbank geldt een verplichte proces-vertegenwoordiging. Alleen een advocaat kan voor u verweer voeren. U mag dit niet zelf doen.

Ik ben het niet eens met de vordering. Wat nu?
Heeft u een aanmaning ontvangen en bent u het niet eens met de vordering? Wij horen graag van u waarom u het er niet eens bent. Op de website van de ACM vindt u voorbeeldbrieven om bezwaar te maken. U kunt vervolgens contact met ons opnemen door hier het contactformulier in te vullen of een e-mail te sturen naar info@trustandlaw.nl.
Mijn zaak is in behandeling bij een schuldhulpverlenende instantie. Wat kan ik doen?
Staat u onder bewind of bent u aangemeld bij een schuldhulpverlenende instantie? Dan bent u verplicht om de schuld bij uw schuldhulpverlener en/of bewindvoerder aan te geven. Uw schuldhulpverlener en/of bewindvoerder moet hiervan op de hoogte zijn tijdens het contact met Trust and Law over de voortgang van uw aanvraag en/of schuldhulpverleningstraject.
Ik heb hulp nodig bij het oplossen van mijn betalingsachterstanden. Wat nu?
Er zijn verschillende schuldhulpverlenende instanties die samen met u op zoek gaan naar een oplossing voor uw schulden. Kijk voor meer informatie op:

NVVK https://www.nvvk.eu/ik-heb-schulden-en-zoek-hulp
KN https://www.kredietbanknederland.nl/schulden
Schuldinfo http://www.schuldinfo.nl/
Zelf je schulden regelen https://www.zelfjeschuldenregelen.nl/

Hoe tref ik een betalingsregeling?
Heeft u van ons een brief heeft ontvangen waaruit een vordering op u blijkt? Dan kunt u, onder bepaalde voorwaarden en met goedkeuring van onze opdrachtgever, een betalingsregeling treffen. Welk bedrag u maandelijks minimaal moet aflossen is afhankelijk van de hoogte van de vordering en uw persoonlijke (financiële) situatie. Neem in ieder geval contact met ons op via 085-2737181 of stuur een e-mail: info@trustandlaw.nl. Een van onze medewerkers kan uw vordering beoordelen en u eventueel tegemoetkomen met een betalingsregeling.
Hoe vraag ik een bevestiging op dat het dossier gesloten is?
Had u een schuld en heeft u deze inmiddels helemaal betaald? Of is uw dossier om een andere reden gesloten? Dan kunt u hiervan een bevestiging bij ons opvragen. Neem contact op door hier het contactformulier in te vullen of een e-mail te sturen naar info@trustandlaw.nl.

Wij helpen u graag verder!

Onze medewerkers adviseren u graag. Heeft u een vraag over uw eigen situatie? Aarzel dan niet en neem gerust contact op via onderstaand contactformulier.

Overige vragen

Ik ben een schuldhulpverlenende instantie. Tot wie kan ik mij wenden?
Bent u een schuldhulpverlener, bewindvoerder of curator? Mail uw verzoek, mededeling of vraag naar info@trustandlaw.nl. Geef hierbij het dossiernummer of andere kenmerken in de onderwerpregel aan.
Ik ontvang post die niet voor mij bestemd is. Wat kan ik doen?
U kunt het poststuk retour sturen naar Trust and Law Incassoservices. Dat kan via het op de envelop vermelde postbusadres. Ook kunt u contact opnemen door hier het contactformulier in te vullen of een e-mail te sturen naar info@trustandlaw.nl.

Wij helpen u graag verder!

Onze medewerkers adviseren u graag. Heeft u een vraag over uw eigen situatie? Aarzel dan niet en neem gerust contact op. Bel naar 085-2737181 of vul het onderstaande formulier in.

Veelgestelde vragen over incasso.

In onze blogs blikken we terug op bijzondere situaties die ook voor u kunnen gelden. Hiernaast ziet u onze laatste publicaties.

Wet Kwaliteit Incassodienstverlening: Cumulatie van incassokosten

Wet Kwaliteit Incassodienstverlening: Cumulatie van incassokosten

Trust and Law Blog Onlangs heeft minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming een wetsvoorstel ingediend om de buitengerechtelijke dienstverlening  aan te scherpen. (Wet kwaliteit incassodienstverlening, Wki’). Naast de introductie van kwaliteitseisen en een register...

Consumenten

Betaalafspraken

Contactgegevens

Hoefweg 205 B
2665 LB Bleiswijk
085 273 7181

 

Algemene voorwaarden
Privacy statement