Algemene voorwaarden gebruik website

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23 Mei 2022.  Wanneer deze Algemene Voorwaarden substantieel worden gewijzigd, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Welkom op onze website. Als u doorgaat met browsen en deze website gebruikt, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende Algemene Voorwaarden, die samen met onze Privacyverklaring voor websites Trust and Law relatie met u beheren met betrekking tot deze website. Gebruik onze website niet als u het niet eens bent met enig deel van deze algemene voorwaarden.

De term 'Trust and Law' of 'T&L', 'ons', 'onze', 'we' of 'wij' verwijst naar de eigenaar van de website, wiens maatschappelijke zetel Trust & Law by Hoefweg 205b, 2665 LB Bleiswijk (de besloten vennootschap Trust and Law Incassoservices BV, gevestigd en kantoorhoudende te Bleiswijk (2665 LB) aan de Hoefweg 205B).  De term 'u' (´je´ of ´jij´) verwijst naar de gebruiker of bekijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
  • Wij, noch derde partijen bieden enige garantie of zekerheid met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan door de wet.
  • Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, services of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke vereisten voldoen.
  • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het ontwerp en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightkennisgeving, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.
  • Het is verboden voor gebruikers om onwettige inhoud op deze website te plaatsen of aan te bieden.
  • Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat we de website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).
  • Als u een klacht wilt indienen met betrekking tot de werking of het gebruik van deze website, vragen wij u om uw klacht schriftelijk naar het betreffende Trust and Law te sturen op het info@trustandlaw.nl. We zullen reageren op klachten en eventuele rechtsmiddelen toepassen die onder de wettelijke voorwaarden vallen.
  • Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortvloeit uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Nederland en u stemt ermee in dat de rechtbanken van Nederland exclusieve jurisdictie hebben in elk geschil.
  • Wij helpen u graag verder!

Onze medewerkers adviseren u graag. Heeft u een vraag over uw eigen situatie? Aarzel dan niet en neem gerust contact op.

Bel naar 085-2737181 of vul het onderstaande formulier in.

info@trustandlaw.nl

085 273 7181

Hoefweg 205 B. 2665 LB. Bleiswijk

Invalid Email
Invalid Number