Een gewaarschuwd verhuurder telt voor twee: verhuurders moeten een rol gaan vervullen in de signalering van (problematische) schulden

Trust & Law

Een gewaarschuwd verhuurder telt voor twee: verhuurders moeten een rol gaan vervullen in de signalering van (problematische) schulden Sinds 1 januari 2021 is het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna: ‘het Besluit’) van kracht. Het besluit introduceert nieuwe regels voor onder andere woningverhuurders (zowel voor woningcorporaties en particuliere verhuurders). Vanaf 1 januari 2021 moeten woningverhuurders onder bepaalde…

Read More