Buitengerechtelijke incasso

Wanneer u te maken krijgt met oninbare facturen, heeft u behoefte aan een partij die zich inzet om de onbetaalde facturen alsnog te innen. En dat natuurlijk zo efficiënt mogelijk.

Tegelijkertijd wilt u uw goede naam en klantrelatie beschermen. Het is dan essentieel om samen met de debiteur tot een constructieve oplossing te komen. We noemen dit een buitengerechtelijke incasso, zonder tussenkomst van de rechter.

Grofweg verdelen we een buitengerechtelijk incassotraject (of minnelijk incassotraject) in drie verschillende fases:

  • Stap 1: Uw incasso-opdracht online indienen.

    Uw onbetaalde factuur dient u in via het contactformulier of via info@trustandlawstg.wpengine.com. Na het indienen van de vordering (of eis) ontvangt u een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u binnen vijf werkdagen een inlogcode en wachtwoord om uw zaak in het webportaal te kunnen volgen. Hier kunt u de voortgang van uw incasso-opdracht uitgebreid en op elk moment nagaan.

  • Stap 2: Start buitengerechtelijk incassotraject.

    De buitengerechtelijke fase start met het toesturen van een ingebrekestelling naar de debiteur. Daarin staan ook de wettelijke incassokosten en rente vermeld. Als betaling vervolgens uitblijft, nemen wij contact op met de debiteur. Dit doen we schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Tijdens dit contact vragen we om opheldering en proberen we om tot oplossing te komen. Bijvoorbeeld door een betalingsregeling te treffen.

  • Stap 3: Afronding van uw buitengerectelijk incassotraject

    Vaak leidt het buitengerechtelijke traject tot een succesvolle oplossing: de debiteur heeft de openstaande factuur volledig of gedeeltelijk betaald of er is een betalingsregeling getroffen. Heeft de debiteur de openstaande factuur dan toch niet voldaan, dan nemen wij contact met u op en bespreken we de mogelijke vervolgstappen.

  • Wij helpen u graag verder!

Onze medewerkers adviseren u graag. Heeft u een vraag over uw eigen situatie? Aarzel dan niet en neem gerust contact op.

Bel naar 085-2737181 of vul het onderstaande formulier in.

info@trustandlawstg.wpengine.com

085 273 7181

Hoefweg 205 B. 2665 LB. Bleiswijk

Invalid Email
Invalid Number