Gerechtelijke incasso

Gelukkig komen we met buitengerechtelijke incassotrajecten meestal tot een prettige en bevredigende oplossing. Helaas lukt het niet altijd om er snel en binnen enkele stappen uit te komen. De debiteur blijkt dan toch niet of niet volledig te hebben betaald.

Dan breekt er een nieuwe fase aan en moeten we verder kijken. Ook in dat geval staat Trust and Law u graag bij als vertegenwoordiger. Want komen we er met een buitengerechtelijk incassotraject niet uit, dan zetten we de stap naar een gerechtelijke incassoprocedure.

Bij een gerechtelijke incasso is er sprake van een juridisch traject. Dit traject start bij het opstellen van de dagvaarding. In de dagvaarding staan verschillende zaken beschreven. Allereerst de datum waarop de zaak dient, maar ook waarom de schuldeiser recht op betaling heeft, welke pogingen al ondernomen zijn en de extra gemaakte kosten tot dan toe. De debiteur heeft de mogelijkheid om hier officieel op te reageren.

Nu komt ook de deurwaarder in beeld. Deze zorgt ervoor dat de gerechtelijke stukken bij de debiteur terecht komen. Wanneer de debiteur de officiële papieren heeft ontvangen, kan een procedure bij de rechtbank beginnen. Trust and Law werkt samen met een vaste, ervaren gerechtsdeurwaarder.

Het doel van de gerechtelijke incasso is om via de rechter een vonnis te verkrijgen waarmee de debiteur wordt verplicht te betalen. Het vonnis van de rechter geeft immers de mogelijkheid om beslag op bezittingen te leggen. Dit geldt ook bij een zogenaamd verstekvonnis, wanneer de debiteur niet bij de rechtszaak aanwezig is.

Daarnaast kan de rechter verzoeken om alsnog samen tot een oplossing te komen. De gemaakte afspraken liggen dan vast in een proces verbaal.

Bij een gerechtelijke incasso bestaat een grens van € 25.000. Gaat het in de procedure om een bedrag dat hoger dan € 25.000 is, dan bent u verplicht (ook) een advocaat te betrekken.

Verder is het ook mogelijk om via de rechter een faillissementsaanvraag te doen. Hierbij wordt helder of de debiteur überhaupt aan zijn betalingsverplichting kan voldoen.

Er samen niet uitkomen.

Na verschillende gesprekspogingen lukt het toch niet om er samen, zonder tussenkomst van de rechter, uit te komen. Een gerechtelijk traject is dan het gevolg.

Geen contact met debiteur.

Hoewel er verschillende pogingen zijn ondernomen, lukt het niet om met de debiteur in contact te komen. Een juridische procedure is dan de volgende stap.

Gerechtelijk traject Uw voordeel

Bij het maken van de stap naar een gerechtelijk incassotraject staat Trust and Law u bij als vertegenwoordiger. Tijdens dit traject ontzorgen en adviseren wij u zodat u er niet alleen voor staat.

Actie van den rechter

Tijdens het proces gaat de rechter actief op zoek naar de beste oplossing voor beide partijen. De uitspraak van de rechter ligt vast.

Vonnis van de rechter

Met het vonnis van de rechter wordt de debiteur alsnog verplicht om de vordering te betalen.

Bijstaan tijdens traject

Trust and Law staat u gedurende het gehele traject bij. Wij beschikken over een deskundig juridisch team.

Ervaren team

Onze medewerkers hebben de nodige juridische kennis en ervaring. Wij werken daarbij samen met een ervaren gerechtsdeurwaarder.

  • Wij helpen u graag verder!

Onze medewerkers adviseren u graag. Heeft u een vraag over uw eigen situatie? Aarzel dan niet en neem gerust contact op.

Bel naar 085-2737181 of vul het onderstaande formulier in.

info@trustandlawstg.wpengine.com

085 273 7181

Hoefweg 205 B. 2665 LB. Bleiswijk

Invalid Email
Invalid Number