(In)directe doorbraak als remedie tegen misbruik van het identiteitsverschil tussen rechtspersonen

(In)directe doorbraak als remedie tegen misbruik van het identiteitsverschil tussen rechtspersonen

(In)directe doorbraak als remedie tegen misbruik van het identiteitsverschil tussen rechtspersonen De rechtspersoon is één van de belangrijkste vondsten van het recht. Doordat de rechtspersoon als rechtssubject zelfstandig drager kan zijn van rechten en plichten, kan hij – als ware het een natuurlijke persoon – zelf deelnemen aan het maatschappelijk en economisch verkeer. Dit betekent…

Read More

De noodzaak van het zorgvuldig handelen bij het beëindigen van een betalingsregeling

betalingsregeling

De noodzaak van het zorgvuldig handelen bij het beëindigen van een betalingsregeling Veel ondernemers krijgen vroeg of laat te maken met onbetaalde facturen en daaropvolgende betalingsregelingenverzoeken. Alhoewel er geen wettelijke verplichting rust op ondernemers om een betalingsregeling te treffen, blijkt er in de praktijk een behoefte aan een sociaal en klantgericht debiteurenbeheer. Een betalingsregeling is…

Read More

Het maatschappelijke en economische belang van incassobureaus

incassotoolkit

Het maatschappelijke en economische belang van incassobureaus Met de introductie van een online incassotoolkit voor (schuld)hulpverleners, heeft de ACM een volgende stap gezet in de aanpak van oneerlijke incassopraktijken. De ACM onderzoekt reeds sinds 2015 de incassosector, omdat consumenten problemen meldden met betrekking tot onterechte, onjuiste en agressieve incasso’s. Incassobureaus zouden zich op grote schaal…

Read More