De Wet kwaliteit incassodienstverlening en het Besluit kwaliteit incassodienstverlening nader beschouwd

Tot voor kort bestonden er geen specifieke regels en wettelijke kwaliteitseisen voor incassobureaus. Dat gaat veranderen. De Wet kwaliteit incassodienstverlening (hierna: ‘Wki’) is op 12 april 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft de Wki op 10 mei 2022 als hamerstuk afgedaan. Het tijdstip waarop de Wki ingaat, wordt later vastgesteld in een Koninklijk…

Read More

Wet Kwaliteit Incassodienstverlening: Cumulatie van incassokosten

De-faillissementsaanvraag-als-geducht-incassomiddel

Wet Kwaliteit Incassodienstverlening: Cumulatie van incassokosten Onlangs heeft minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming een wetsvoorstel ingediend om de buitengerechtelijke dienstverlening  aan te scherpen. (Wet kwaliteit incassodienstverlening, Wki’). Naast de introductie van kwaliteitseisen en een register voor incassobureaus past de Wki wettelijke maximale buitengerechtelijke incassokosten bij termijnbetalingen aan die volgen uit duurovereenkomsten. Deze wetswijziging heeft als…

Read More

Een gewaarschuwd verhuurder telt voor twee: verhuurders moeten een rol gaan vervullen in de signalering van (problematische) schulden

Trust & Law

Een gewaarschuwd verhuurder telt voor twee: verhuurders moeten een rol gaan vervullen in de signalering van (problematische) schulden Sinds 1 januari 2021 is het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna: ‘het Besluit’) van kracht. Het besluit introduceert nieuwe regels voor onder andere woningverhuurders (zowel voor woningcorporaties en particuliere verhuurders). Vanaf 1 januari 2021 moeten woningverhuurders onder bepaalde…

Read More

Incassokosten: hoe zit dat ook alweer?

Incassokosten: hoe zit dat ook alweer? Wanneer u als ondernemer te maken krijgt met onbetaalde facturen, dan moet u vaak kosten maken om de vordering te incasseren. Voordat daadwerkelijke een juridische procedure wordt gestart, wordt vaak eerst geprobeerd om zonder tussenkomst van de rechter uw debiteur tot betaling te bewegen. U kunt zelf de vordering…

Read More

Wijzigen van contracten tijdens Corona

Trust and law covid

Wijzigen van contracten tijdens Corona De Coronacrisis heeft voor veel ondernemers grote negatieve gevolgen. Ondernemers worden massaal geconfronteerd met een plotselinge omzetdaling door (onder andere) overheidsmaatregelen, een verminderde vraag en leveringsproblemen. Het Nederlands rechtssysteem biedt partijen die (financieel) in de knel zijn gekomen door de corona-uitbraak een helpende hand door hen de mogelijkheid te bieden…

Read More

Notarieel incasseren voorkomt een gang naar de rechter

incassodiensten-trust-and-law-1024x576

Notarieel incasseren voorkomt een gang naar de rechter De rechtspraak in Nederland is overbelast waardoor inmiddels grote achterstanden zijn ontstaan. Hoewel alle presidenten van de gerechten de ambitie hebben onderschreven om de achterstanden binnen 3 jaar weg te werken, zal de komende tijd de rechtspraak nog verder onder druk komen te staan door de uitbraak…

Read More

Nieuw wetsvoorstel van minister Dekker introduceert strengere regels voor incassodienstverleners

Trust and Law Legal

Nieuw wetsvoorstel van minister Dekker introduceert strengere regels voor incassodienstverleners Minister Dekker (Rechtsbescherming) is voornemens om private buitengerechtelijke incassodienstverleners strenger te reguleren om de kwaliteit ervan te verbeteren. Het nieuwe wetsvoorstel (de Wet kwaliteit incassodienstverlening) introduceert ten eerste een registratieplicht in een incassoregister voor bedrijven die buitengerechtelijke (minnelijke) incassowerkzaamheden verrichten. Daarnaast komen er specifieke beroepskwaliteitseisen…

Read More

De faillissementsaanvraag als geducht incassomiddel

De faillissementsaanvraag als geducht incassomiddel

De faillissementsaanvraag als geducht incassomiddel Vrijwel elke ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met onbetaalde facturen. Hoewel een minnelijk incassotraject vaak uitkomst biedt, zijn rechtsmaatregelen soms onvermijdelijk. Het starten van een juridische procedure kan echter kostbaar en langslepend zijn. Door de hoge werkdruk zijn de rechtbanken overlast en zijn er inmiddels bij alle gerechten…

Read More

Trust and Law neemt de incasso-activiteiten van RWV Advocaten over

Trust and Law neemt de incasso-activiteiten van RWV Advocaten over

Trust and Law neemt de incasso-activiteiten van RWV Advocaten over Trust and Law Incassoservices B.V. heeft per 1 oktober 2019 alle incassowerkzaamheden van RWV Advocaten overgenomen. Voor wat betreft de incassodienstverlening heeft RWV de strategische keuze gemaakt om zich te richten op het juridische traject. Daarom heeft RWV  besloten om haar minnelijke incasso-activiteiten bij een…

Read More