MediaMarkt verkoopt per ongeluk Apple computers voor een paar euro. Foutje, bedankt?

MediaMarkt verkoopt per ongeluk Apple computers voor een paar euro. Foutje, bedankt?

Door een fout op de website van elektronicagigant MediaMarkt konden klanten voor een paar euro een peperdure Apple computer (iMac) kopen. Een paar klanten grepen hun kans. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat echter meestal ook. Zodra de MediaMarkt erachter kwam dat de prijs niet klopte, hebben zij contact opgenomen met de kopers. Hoewel de MediaMarkt bijna met alle klanten tot een oplossing kon komen, houden enkele klanten hun poot stijf en weigeren zij ofwel de computers terug te sturen ofwel de reguliere marktprijs te betalen. Juridisch adviesbureau Aliter Melius staat een aantal van hen bij.

 

De kwestie doet denken aan het debacle omtrent de door Leen Bakker verkeerd geprijsde hoogslapers. Klanten bestelden ruim 60.000 hoogslapers bij Leen Bakker die ze per ongeluk voor een fractie van de marktwaarde aanbod via hun website. Bijna 800 klanten lieten zich door Aliter Melius bijstaan in een juridische procedure tegen Leen Bakker om alsnog hun bed geleverd te krijgen. De rechter wees hun vordering echter af en oordeelde dat Leen Bakker de hoogslapers niet hoefde te leveren.

MediaMarkt verkoopt per ongeluk Apple computers voor een paar euro. Foutje, bedankt?

Op basis van deze uitspraak (en andere jurisprudentie) lijken de kansen voor de klanten van MediaMarkt klein. Het opportunistische Aliter Melius stelt desondanks dat de klanten bij een eventuele rechtszaak zeker een kans hebben om te winnen, aangezien de computers – in tegenstelling tot de hoogslapers van de Leen Bakker – daadwerkelijk geleverd zijn door MediaMarkt aan de klanten. De Consumentenbond, een organisatie die normaliter juist opkomt voor de belangen van consumenten, heeft de houding van de klanten van de MediaMarkt in een artikel van het AD daarentegen veroordeeld.

Naast het feit dat het moreel verwerpelijk is dat de klanten de computers niet netjes teruggeven aan MediaMarkt, bestaat er ook geen juridische grondslag om de computers te houden. Een koopovereenkomst komt namelijk tot stand door een aanbod en de aanvaarding van dat aanbod. In dit geval gaat het al mis bij het aanbod, omdat MediaMarkt niet de wil had om een Apple computer van ruim € 2.000,– voor € 2,19 te verkopen. MediaMarkt kan voldoende aannemelijk maken dat er sprake is van een vergissing. Het feit dat bijvoorbeeld de koopprijs van € 2,19 ver onder de inkoopprijs ligt, en de verkoop derhalve resulteert in een substantieel verlies voor het concern, draagt bij aan de stelling dat het een vergissing betreft.

Een beroep op gerechtvaardigd vertrouwen aan de zijde van de klant zal ook niet snel worden aangenomen. Uit eerdere rechtszaken blijkt namelijk dat de rechter vindt dat van een consument die van plan is om via internet een product te kopen, verwacht mag worden dat deze zich van tevoren globaal heeft georiënteerd op onder andere de prijzen van het desbetreffende product. Mede hierdoor mocht de klant op het moment dat hij of zij de bestelling via de website van de MediaMarkt plaatste er niet vanuit gaan dat de prijs van € 2,19 juist was. Bovendien was er op zijn minst reden voor twijfel indien het voor de consument niet direct duidelijk was dat er sprake was van een vergissing. En in geval van twijfel over de juistheid van de prijs geldt dat de consumenten nader onderzoek moet verrichten, door bijvoorbeeld te bellen naar de klantenservice van de MediaMarkt.

 

Dit brengt met zich mee dat er nooit een overeenkomst tussen de MediaMarkt en de klant tot stand is gekomen en dat de klant de computer(s) moet teruggeven. Het feit dat de computers in dit geval door de MediaMarkt zijn geleverd, zal niet tot een ander oordeel leiden. Het al dan niet leveren van een product is immers geen juridisch vereiste voor de totstandkoming van een overeenkomst. De klanten van de MediaMarkt zullen dan ook niet beloond worden met een computer voor een prikkie, maar met hoge kosten in de vorm van incassokosten en (eventueel) proceskosten.