Schuldeiser: besteed aandacht aan het recht op een volledige vergoedingsplicht in uw contract

Trust-and-Law-neemt-de-incasso-activiteiten-van-RWV-Advocaten-over

Schuldeiser: besteed aandacht aan het recht op een volledige vergoedingsplicht in uw contract! In Nederland geldt als uitgangspunt dat de partij die in de juridische procedure in het ongelijk wordt gesteld, wordt veroordeeld in – een deel van – de proceskosten. Met andere woorden: de ‘verliezer’ betaalt de proceskosten van de ‘winnaar’. Desalniettemin komen (in…

Read More

Wijzigen van contracten tijdens Corona

Trust and law covid

Wijzigen van contracten tijdens Corona De Coronacrisis heeft voor veel ondernemers grote negatieve gevolgen. Ondernemers worden massaal geconfronteerd met een plotselinge omzetdaling door (onder andere) overheidsmaatregelen, een verminderde vraag en leveringsproblemen. Het Nederlands rechtssysteem biedt partijen die (financieel) in de knel zijn gekomen door de corona-uitbraak een helpende hand door hen de mogelijkheid te bieden…

Read More

Notarieel incasseren voorkomt een gang naar de rechter

incassodiensten-trust-and-law-1024x576

Notarieel incasseren voorkomt een gang naar de rechter De rechtspraak in Nederland is overbelast waardoor inmiddels grote achterstanden zijn ontstaan. Hoewel alle presidenten van de gerechten de ambitie hebben onderschreven om de achterstanden binnen 3 jaar weg te werken, zal de komende tijd de rechtspraak nog verder onder druk komen te staan door de uitbraak…

Read More

Nieuw wetsvoorstel van minister Dekker introduceert strengere regels voor incassodienstverleners

Trust and Law Legal

Nieuw wetsvoorstel van minister Dekker introduceert strengere regels voor incassodienstverleners Minister Dekker (Rechtsbescherming) is voornemens om private buitengerechtelijke incassodienstverleners strenger te reguleren om de kwaliteit ervan te verbeteren. Het nieuwe wetsvoorstel (de Wet kwaliteit incassodienstverlening) introduceert ten eerste een registratieplicht in een incassoregister voor bedrijven die buitengerechtelijke (minnelijke) incassowerkzaamheden verrichten. Daarnaast komen er specifieke beroepskwaliteitseisen…

Read More

Help, mijn klant maakt misbruik van rechtspersonen?!

Help, mijn klant maakt misbruik van rechtspersonen?!

Help, mijn klant maakt misbruik van rechtspersonen?! Het kan iedere ondernemer gebeuren: een klant in financiële moeilijkheden richt een nieuwe vennootschap op met het doel uw belangen en die van de andere crediteuren te benadelen. In een dergelijk geval worden de bedrijfsactiviteiten verplaatst naar een nieuwe vennootschap en blijven de crediteuren van de oude vennootschap…

Read More

Contractsoverneming bij een omzetting van een eenmanszaak in een B.V.

incassodiensten-trust-and-law-1024x576

Contractsoverneming bij een omzetting van een eenmanszaak in een B.V. Startend ondernemer X drijft een eenmanszaak en sluit een energieleveringsovereenkomst met een leverancier. Vanwege de groei, besluit de ondernemer om zijn eenmanszaak om te zetten in een B.V. en voldoet hij vanaf dat moment de maandelijkse energienota’s vanuit de B.V. Twee jaar later verkeert de…

Read More